×

DPF MAŠINE poseduju sledeće kvalitete:

  • Mašine su izrađene kompletno od inox-a
  • Upravljačka jedinica, savremeni softver
  • Indikator potrošnje struje po fazama
  • Automatsko upravljanje - pranje filtera
  • Blover za sušenje filtera - spolja i unutra.
or

DPF MAŠINE

DPF - Machine servis centar

DPF-Machine je organizaciona jedinica u sklopu NS-Steel 1989 doo,sa sedištem u Novom Sadu.

Naš servis vodi brigu o pravilnom funkcionisanju DPF masina, masina za ciscenje partikularnih filtera u toku garancije i nakon njenog isteka.

Prijava svih reklamacija vrši se centralizovano, pozivom na broj 021 82 22 55 u kome se kreira baza svih prijava i dalje prosleđuje regionalnim centrima na realizaciju.

Ugradnja originalnih rezervnih delova od strane stručnog tima servisera su naša garancija za kvalitet i dugotrajnost masina.

Postprodajna usluga ovog servisa podrazumeva održavanje aparata unutar fabričkog kvaliteta, pružanju informacija kranjem korisniku i podrska.

 

SERVIS CENTAR

• kvalitetno održavanje mašina u garantnom i post garantnom roku.

U svim servisnim jedinicama nudimo vam:

• stručnu ugradnju originalnih rezervnih delova koji su korišteni za izradu mašina
dpf cleaner, jer jedino na taj način može da se održi kvalitet i dugotrajnost istih

ORIGINALNI REZERVNI DELOVI

Šta su originalni rezervni delovi ?

To su samo oni rezervni delovi, koji su prošli postupke ulazne kontrole NS-STEEL 1989 doo.

Tu se po istim tehnološkim postupcima, primenjenim za osnovne, sastavne delove, koji se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode, radi provera njihovog kvaliteta i adekvatnosti.

Zašto treba odabrati originalne rezervne delove?

Zato što su oni garancija kvaliteta, funkcionalnosti, pouzdanosti, trajnosti i apsolutne ekološke sigurnosti.

Nabavka rezervnih delova

Za potrebe dugoročnog servisiranja pažljivo planiramo i nabavljamo potrebnu količinu rezervnih delova. To nam omogućava nesmetano i brzo reagovanje, kada god je potrebna servisna intervencija ili popravka mašina u njihovom roku trajanja.

Razvoj i tehnologija servisiranja U okviru servisnih delatnosti uključen je odeljak tehničke pripreme servisnih usluga, u kojem se bavimo razvojem tehnologije servisiranja. Tehnologiju, kroz obuku, prenosimo na servisere kod nas i u inostranstvu.

Izrađujemo i tehničku dokumentaciju, koja je od velike pomoći pri prodaji rezervnih delova, kao i prilikom održavanja i servisiranja mašina u garantnom i post garantnom roku, odnosno u celom roku trajanja mašina.

TOP