×

 Firma ( pun naziv )

 “NS-STEEL 1989“ DOO VETERNIK

 Firma ( skraćeni naziv )

 “NS-STEEL 1989“ DOO

 Ime i prezime ovlašćenog lica

 SAŠA VRANJEŠ

 Matični broj firme ( pravnog lica )

 21469424 / 0805977800011

 Šifra delatnosti

 2562 Mašinska obrada metala

 Poreski identifikacioni broj - PIB

 111362115

 Podaci o sedištu firme

 Zorana Radmilovića 18, Veternik-Novi Sad, Srbija

 Opština

 Novi Sad

 Poštanski broj i mesto

 21203 Veternik

 Naziv ulice i broj

 Zorana Radmilovića 18

 Broj mob.

 064/ 616-83-80

 Broj tel.

 021/ 8222-55

E-mail

 office@ns-steel.rs

 Obveznik PDV

 DA

NAZIV BANKE

 MESTO

 BROJ TEKUĆEG RAČUNA

1.

 ERSTE BANK

NOVI SAD

 340-1102334120

2.

 ERSTE BANK

NOVI SAD

 340-1102334217

BANK NAME

 COUNTRY

SWIFT CODE

1.

 ERSTE GROUP BANK AG WIEN

 AUSTRIA

 GIBAATWG

2.

 ERSTE BANK

 SERBIA

 GIBARS22

 IBAN

 NAME

 ADDRESS

 RS35340000001102334120

 NS-STEEL 
 1989 DOO

 Serbia, Veternik, 
 Zorana Radmilovića 1

International Payments Department,  Erste Bank a.d., Novi Sad

TOP